U bent hier

Home

Oproep die deze week in De Beiaard verscheen voor een veiligere Groteweg-Astridlaan

Vraag van sport- en bewegingsproject Rebus
Nu noodmaatregelen aan Astridlaan en Groteweg

Beide drukke Geraardsbergse wegen op de N42 kwamen al herhaaldelijk in het nieuws. Vaak met ongevallen en grote ongemakken voor de trage weggebruikers. KWB Nederboelare, de Fietsersbond, het tragewegenfront en andere pleitten al eerder voor concrete veiligheidsmaatregelen.
Dat doet nu ook de jonge vereniging Rebus. Zij pleiten voor echte en onmiddellijke noodmaatregelen.

Weg nooit afgewerkt en ingericht
Deze drukke verkeersader door Geraardsbergen (tussen Bastrinque Overboelare=grens met Wallonië en Vier wegen Schendelbeke=Aalstersteenweg-Galgestraat )   is  voor velen een onverantwoorde weg. Er zijn  niet overal voetpaden  in woonzones, smalle fietspaden vlak bij de autorijweg, ingenomen  voetpaden door auto’s en andere obstakels, niet onderhouden  voetwegen.
Deze weg staat dan ook in de top vijf van gevaarlijkste Vlaamse wegen. Recent (6 juni en 6 juli) gebeurden er  nog twee zware ongevallen met trage weggebruikers! Deze weg is druk bewoond, met veel autoverkeer en veel mensen (zonder auto) komen er hun boodschappen doen… Openbaar vervoer is  grotendeels afwezig.
De weg valt onder het beheer van de Vlaamse Overheid al blijft het stadsbestuur altijd (mee) verantwoordelijk voor de veiligheid.

Gevraagde noodmaatregelen
Rebus stelde dat er nu  onmiddellijk drie vrij eenvoudige en niet dure noodmaatregelen nodig zijn die op een paar dagen kunnen gerealiseerd worden:
-Overal  noodvoetpaden (grind-uitwijkstroken) tussen het Rond Punt  Hogeweg en de Molendreef
-Maatregelen om overal de bestaande voetpaden vrij te maken  en te houden voor voetgangers
-Overal de toegang tot handelszaken voorzien tussen een smalle ‘toegangs- en uitritpoort’.

Plannen voor aanpak: maar wanneer?
De doorgang in Overboelare-centrum (tussen Kasteelstraat en Kloosterstraat) is gesaneerd en zou een voorbeeld kunnen zijn.  Vanaf de Kloosterstraat tot de Plankkouterstraat (bij Colruyt) werden de voetpaden aangelegd maar dat werden hoofdzakelijk parkeerstroken.
Het stadsbestuur ontvouwde zijn plannen  om de weg te ‘saneren’ (fietspaden) tussen  het Rondpunt Hogeweg en de Vier wegen. Deze werken zouden ten vroegste in 2013 van start gaan. Dat stelde Burgemeester De Padt nog tijdens de laatste gemeenteraad en als reactie op deze vraag.

Politie: Geen zwart punt meer
Op 5 juni en 5 juli gebeurde een ongeval aan de Astridlaan, telkens met zware verwondingen voor een trage weggebuiker. 
Op 18 juli werd een nieuw bericht  op de politie-webstek opgenomen. “In het zonaal veiligheidsplan werd de doelstelling geformuleerd om het aantal ongevallen met lichamelijk letsel op deze weg terug te dringen. Het aantal ongevallen is tussen 2010 en 2011 gedaald van 53 naar 44. Ook de ernst is gedaald zodat de federale politie dit punt niet meer als ‘zwart punt’ beschouwd. Dit betekent niet dat we de inspanningen op vlak van verkeersvieligheid zullen afbouwen. De volgende analyse met het Agentschap Wegen en verkeer is voorzien voor einde 2012.”

Agentschap wegen en verkeer: grotendeels verantwoordelijkheid van de stad
De N42 is een Vlaamse autoweg. Het beheer wordt opgevolgd door het Agentschap wegen en verkeer, district Aalst. De woordvoerder (in Gent) laat het volgende wten: “Ons agentschap staat in voor de uitbouw en onderhoud van de infrastructuur voor auto’s en fietsers.De uitbouw van voetpaden is altijd de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de plaatselijke overheid! Het vrijhouden van voetpaden is een zaak van de plaatselijke overheid en de politie. De veilige toegang tot handelszaken is onze verantwoordelijkheid. Wij zullen dat opnieuw bekijken en zonodig aanpassingen doorvoeren. In overlegd met de plaatselijke overheid willen we mee aandringen op de beste en veiligste uitbouw van de weg.”
Contacten bij de politie en de stadsdiensten  maken duidelijk dat het stadsbestuur de noodmaatregelen zou kunnen uitvoeren.

AM 25.8.2012(402)

Waar moet je hier als voetganger lopen aan deze drukke woon- en winkellaan?