U bent hier

Home

Sport- en bewegingsproject Rebus pleit voor ruime ontwikkeling van stad en alle inwoners

Aan stads- en Ocmwbestuur, zonechef politie, politieke partijen, sport-, jeugd en cultuurraad, dienst mobiliteit

Sport- en bewegingsproject Rebus pleit voor ruime ontwikkeling van stad en alle inwoners

Een sporthal en veel mogelijkheden om buiten te sporten en te bewegen

Tijdens het eerste werkjaar zette Rebus zich in voor meer en veilige mogelijkheden om te sporten en te bewegen:

-aanleg van Bleekpad en Ooievaarsroute aan Dender (gedeeltelijk gerealiseerd)

-tussenkomst bij verschillende onveilige situaties voor voetgangers, fietsers

-noodmaatregelen voor voetpaden aan Astridlaan (belofte van realisatie)

-voorstel voor groen wandelpad in de vallei van de Dender: Den Bleek (gedeeltelijk in orde), bos aan Maretak (beloofd), natuurreservaat Schendelbeke, natuurreservaat Kortelake …

Maar er is veel meer nodig in een totaal plan. Sportbevordering wordt nog veel alleen gekoppeld aan de realisatie van een bijkomende centrale sporthal.

Maar bewegen zou iedereen in zijn omgeving moeten kunnen op een ontspannen en veilige manier. Daarom is naast een SPORTHAL BINNEN  veel  plaats nodig voor BEWEGEN BUITEN en dit voor IEDERE Geraardsbergenaar en de bezoekers.

A. Waarom werk maken van  mogelijkheden van buiten bewegen en sporten?

-goed voor de gezondheid: voorkomen van veel ziekten en aandoeningen, beheersen van stress, verhogen van welzijn;

-nodig voor mensen die geen snelle (?)verplaatsingsmiddelen hebben of ze niet willen of kunnen gebruiken omwille van snel stijgende energieprijzen, files….

-trage verplaatsingen zijn een goede zaak voor een gezonder leefmilieu;

-verhogen en versterken van respect voor natuur en onze geschiedenis en erfgoed;

-verbeteren en verruimen van sociale contacten;

-versterken van toerisme en economische ontwikkeling;

-stoppen van uitsluiting van mensen om zich buiten te bewegen

B. Hoe buiten sporten en bewegen uitbouwen?

Dat kan door de uitwerking van vier richtpunten:

1. Een stad op maat van rolstoelgebruikers

Sporten en bewegen mag zeker ook niemand uitsluiten. Zeker niet deze mensen die het al moeilijker hebben na een of andere tegenslag of beperking. Iedere uitsluiting is niet te verantwoorden en een verlies voor de totale gemeenschap.

Dat onderstelt toegankelijke gebouwen ( te beginnen met stadhuis), vrije en voldoende brede voetpaden, oversteekplaatsen zonder drempels, tunnels of bruggen bij drukke (dorps)centra….

2. Voetgangers kunnen we allemaal zijn!

Iedereen is en kan in de eerste plaats voetganger zijn. Dat onderstelt vrije voetpaden, zeker in woonwijken. Dat onderstelt optreden tegen iedereen die de vrije doorgang op voetpaden beperkt of belemmert. Dat veronderstelt ook goede vervang-voetpaden bij werken. En doodlopende straten kunnen dikwijls voor deze stappers (en fietsers) toch een doorgang bieden.

3. Fietsen is ook een snelle vorm van verplaatsingen

Het is al herhaaldelijk aangetoond: een fietser maakt dikwijls op de snelste manier  de kortere verplaatsingen. Dat onderstelt een vrijliggend fietsnetwerk doorheen het stadscentrum, tussen de dorpen en in verbinding met omliggende plaatsen.

Fietspaden kunnen ook langs waterlopen, langs spoorwegen, bestaande landbouwwegen.…

Ook werk maken van eenvoudige fietsstallingen (met hechting aan fietsframe) en overdekte stallingen aan belangrijke sociale centra.

4. Wandelen-stappen   is een zeer toegankelijke vorm in de zorg voor goede conditie en meer…

Kunnen wandelen of stappen in je buurt, in je dorp, naar school, naar de winkel, het kerkhof, de sporthal, het bos, het park…het is de basis van iedere gezonde vorm van leven.

Dit veronderstelt een netwerk van autovrije, aangeduide (eenvoudig grondsymbool) van voetpaden en voetwegen. Afgesloten officiële verbindende voetwegen moeten natuurlijk terug open in het algemeen belang.

De wegen hebben een minimumbreedte van 1 meter en natuurlijk zonder prikkeldraadafsluitingen… De wandelwegen zijn opgenomen in een bijzondere kaart of opgenomen in het totale wegenplan (dat zich nu meestal beperkt tot autoverkeer).

Werken voor de gezondheid en veilige verplaatsingsmogelijkheden van iedere Geraardsbergenaar is een bijzonder goede zaak voor ieders ontwikkeling en deze van de totale stad!

Rebus (71) 2.11.2012  Meer informatie: armand.matthijs@skynet.be of 0474/279625 of www.gerebus.be

afbeelding van Armand